Documenten

Info Brochure

Voor al onze aangesloten judoka's is het belangrijk om onze info brochure eens aandachtig door te nemen.  Het bevat informatie over o.a.:

- de trainingen
- lesgeld en vergunning
- houding op de tatami, in de dojo en buiten de dojo
- clubreglement
- wat je moet doen bij een judo ongeval aangifte
- de organisatie structuur
- het transferreglement
- verwijzing naar onze privacy verklaring (ook apart hier terug te vinden)

Wat te doen bij een Judo ongevalaangifte ?

Wanneer een judoka zich blesseert tijdens een training is het van belang om op een correcte manier aangifte te doen bij de verzekeringsmaatschappij Ethias.  Hieronder vind je hiervoor de nodige documenten :

- Aangifte formulier
- Instructies "Wat te doen bij een judo ongeval"

Uiteraard is de eerste vereiste dat je de jaarlijkse verzekeringspremie hebt betaald.  Je krijgt hiervoor een mail met uitnodiging tot betaling van de verzekeringspremie 1 maand voor het vervallen van uw verzekering.  Betaal deze dan meteen !

Je dient ook zelf de vervaldag van de verzekering op te volgen.  Je vindt deze terug op de witte achterzijde van van uw lidkaart van de Vlaamse Judo Federatie.  Heb je geen mail ontvangen om uw verzekering te vernieuwen, neem dan zelf contact op met één van de trainers of via secretariaat@judoclubzwijndrecht.be.

Gezond en veilig sporten begint in eerste instantie bij de judoka (en ouders) zelf.  Bekijk een aantal documenten betreffende 'Gezond en Ethisch Sporten' via deze link :
https://www.vjf.be/nl/clubs/projecten/gezond-ethisch-sporten/gezond-sporten


Examen Programma

Examens worden 3 tot 4 keer per jaar georganiseerd.  Exacte datums worden enkele weken op voorhand vastgelegd en gecommuniceerd via deze pagina, via mail, mondeling tijdens de trainingen.

Datum volgend examen : door de huidige Corona COVID-19 situatie is het op dit ogenblik onmogelijk om een planning hieromtrent op te maken.

Start 2 Judo (Papieren versie)

Zou je graag judo willen doen maar weet je niet of het iets voor jou is ?  Geen probleem.  Je kan volledig gratis deelnemen gedurende 1 maand.  Enkel een formulier invullen en je kan beginnen.

Je kan kiezen om het formulier on-line in te vullen op de 'Start 2 Judo' pagina (breng dan wel een geprinte versie mee tijdens de eerste initiatieles), of je kan het formulier hier downloaden om op papier in te vullen (vak 1 en vak 2) en meebrengen tijdens de eerste initiatieles.

Houd rekening met het volgende :

(1) De gratis maand vangt aan vanaf de gekozen startdatum.
(2) De Vlaamse Judo Federatie voorziet automatisch in een verzekering gedurende deze periode.  Hierdoor is het helaas niet mogelijk om de gekozen start datum nog te wijzigen na activatie.
(3) De initiatielessen zijn gratis.
(4) Kledij : joggingbroek en t-shirt.
(5) Wees op tijd voor de aanvang van de lessen.

Voorwaarden :

- Deelname aan eventuele vorige initiatielessen minimum 2 jaar geleden.
- Maximum blauwe gordel (2de kyu) indien je vroeger reeds judo hebt beoefend.